. . .

DK-Dúbravka

Sekurisova 12, 84102 - Bratislava


Zur Webseite ...

Informationen

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Dúbravka zriadilo v roku 1991 Dom kultúry Dúbravka ako samostatnú príspevkovú organizáciu, základnou úlohou ktorej je koncepčné zabezpečovanie, sprostredkovanie a vytváranie podmienok rozvoja miestnej kultúry, záujmových a umeleckých aktivít v našej mestskej časti v súlade s kultúrnymi, spoločenskými a výchovno -  vzdelávacími potrebami obyvateľov Dúbravky.

 

          Dramaturgická štruktúra  obsahuje podujatia miestneho aj medzinárodného významu, divadelné a filmové predstavenia, koncerty, tanečné zábavy, plesy, ľudové veselice, výstavy, vytvára podmienky pre záujmovo – umeleckú činnosť mládeže prostredníctvom tanečných súborov, ktoré u nás pôsobia.  Organizuje prednášky, besedy, dialógy a stretnutia.

          Dom kultúry zabezpečuje propagáciu svojich aktivít, ako aj aktivít organizovaných mestskou časťou Bratislava – Dúbravka.

 

         V oblasti vlastnej hospodárskej činnosti prenajíma svoje reprezentačné priestory nevyužité na vlastnú činnosť vrátane technického a technologického vybavenia.

         Výtvarné umenie prezentuje v priestoroch galérie „Villa Rustica“.

 

V roku 2006 bolo uznesením Miestneho zastupiteľstva schválené zlúčenie  Miestnej knižnice s Domom kultúry, čo znamenalo rozšírenie činnosti o komplexné zabezpečovanie knižnično – informačných služieb na území Mestskej časti Bratislava – Dúbravka. 

Newsfeed

Statisik

  • 13.672 Aufrufe

Routenplaner