. . .

Newsfeed

 • michxx00 michxx00 » angin
  • Vá~ení Láska!
   Ja som Michael z Ve>kej Británie. Som International dodávate>, ktorý sa zaoberá výstavbou ciest a mostov. Pripojil som sa na túto stránku pre vyh>adanie pekné ~eny i bude milovae nav~dy, preto~e som
   lovek, ktorý vie, ako urobie ~enu úsmev.
   Verím, ~e v dlhej vzdialenosti vzeah, preto~e to potrebuje ve>a sily a odvahy. So vaetkou úctou, budem rád, aby ste mi písae cez môj e-mail, tak~e mô~eme za
   ae vyjadrovae naae pocity dohromady. Moje id je ([email protected])
   Vaka a dúfam, ~e po
   ujem od vás
   oskoro.
   Láska od Michaela


   ==========================================

   Dear Love!
   I am Michael from UK. I am an International contractor that deals with the construction of Roads and Bridges. I joined this site to search for a nice woman i will love forever because i am a man that knows how to make a woman smile.
   I believe in long distance relationship because it needs a lot of strength and courage. With due respect, i will like you to write to me through my email so that we can start expressing our feelings together. My id is([email protected])
   Thanks and hope to hear from you soon.
   Love from Michael

  vor 2975 Tagen

My Groups

angin ist noch nicht Mitglied einer Gruppe!

angin`s Friends

  angin hat noch keine Freunde in der Liste!

Interessen

Statistik