. . .

Športová Hala Cassosport

Alejová 11, 04011 - Košice


Zur Webseite ...

Informationen

Športový klub Cassosport Košice, združenie ob?anov vznikol 19. marca 1991 pod názvom Basketbalový klub Technická univerzita Košice. Poslaním klubu v rokoch 1991 až 2004 bolo pokra?ova? v tradícií a rozvoji basketbalového oddielu vysokoškolákov reprezentujúcich Technickú univerzitu v Košiciach, ktorý od roku 1952 do roku 1991 pôsobil v rámci telovýchovnej jednoty Slávia VŠT Košice.

Basketbalové družstvá klubu v rokoch 1991 až 2002 pôsobili v najvyšších sú?ažiach ?eskoslovenskej ligy neskôr slovenskej ligy a vychovali basketbalové osobnosti slovenského basketbalu.


V rokoch 1991 – 1992 sa Basketbalový klub podie?al na dostavbe všešportovej haly Cassosport vo Všešportovom areáli v Košiciach, ktorý sa stal majetkom klubu.

Od mája 1992 sa tento komplex stal miestom rozvoja športovej ?innosti klubu a miestom organizovania viacerých športových podujatí, reprezenta?ných stretnutí v basketbale mužov Slovensko – Grécko, Slovensko – Slovinsko, v basketbale žien Slovensko – Lotyšsko, FED CUPu v tenise žien Slovensko – Švaj?iarsko, ME vo vzpieraní, ME v taekwondo a mnohých iných významných športových podujatí.

11.júna 2004 na Valnom zhromaždení ?lenov klubu došlo okrem zmeny názvu klubu na Športový klub Cassosport Košice aj k rozšíreniu ?innosti športového klubu s cie?om uspokojova? mnohostranné záujmy ob?anov mesta Košice v oblasti telesnej kultúry a športu vytváraním podmienok pre rozvoj športu mládeže a dospelých rozvíjaním športových služieb poskytovaných športovým klubom v športovom komplexe Cassosport.

Newsfeed

Statisik

  • 13.131 Aufrufe

Routenplaner