. . .

Message

 • miskazim miskazim » knight_rider
  • [email protected]

   Moje meno je Janet Mám záujem mae dobré priate>stvo s vami, dúfam, ~e uvítate moje priate>stvo dotaz, poviem vám viac o mne a poslae svoje fotografie na vás, akonáhle odpovedae na môj mail a ja verím vzdialenose farbu nebude zále~ae na tom, ~e aj náa vekový rozdiel i na vás bude
   akae váa reagovae
   oskoro, preto~e mám nie
   o ve>mi dôle~itého povedae, toto je moja e-mailová adresa ( [email protected] )
   Janet
   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

   [email protected]

   My name is Janet I am interested to have a good friendship with you, i hope you will welcome my friendship request, I will tell you more about me and send my pictures to you as soon as you reply to my mail and i believe distance colour will not matter even our Age difference i will be waiting for your respond soon because i have something very important to tell you, this is my email address ( [email protected] )
   Janet

  vor 2827 Tagen